Gyldensgård

et dejligt feriested midt i den smukke Bornholmske natur

Gården

Omgivelserne

Reservation

Galleri

Sprog/Sprache

Gyldenså

Gyldensåen er sammen med Døndaleåen (mellem Gudhjem og Tejn) de to vandløb på Nordøstbornholm med omgivende såkaldte galleriskove, der er fredede. Derfor er derfor offentlig adgang til området, hvis man har lyst til at se nærmere på stedets fortræffeligheder.

Åen

Gyldenså ved forårstide Gyldensåen har navn efter Gyldensgård.
Åen har sit udspring i Lindesbjerg midt mellem Bastemose og Svinemose, og den løber først som Rakkerå gennem landbrugsområderne omkring Østermarie for at udmunde som Gyldenså på kysten mellem Bølshavn og Listed.

Fredningen af Gyldensåen blev foretaget i 1980 for at bevare de landskabelige værdier og især beskytte de naturvidenskabelige interesser, som knytter sig til denne karakteristiske bornholmske sprækkedal.

Som alle åløb på Bornholm er vandføringen i åen stærkt varierende, alt efter årstid og nedbør. Nær ved Gyldensgård ligger Gyldensåfaldet der er Bornholms trediestørste vandfald. Er der meget vand i åen er det et imponerende syn at iagttage.

Skoven

Anemoner i skoven Skoven ved Gyldenså er karakteristisk for mange af de bornholmske skove. Området er udlagt som såkaldt EU-Habitatområde for beskyttelse af denne specielle form for fugtig å-skov med elletræbevoksninger.

Skoven består af træarter som eg, fuglekirsebær, rødel, ask og ær. Der vokser desuden en del vild kristjørn i skoven.

Om foråret er der et smukt tæppe af anemoner (hvid og gul) i dalen. Længere hen på foråret blomstrer ramsløgene langs med åløbet.

Fra Gyldensgård går der en offentlig sti gennem ådalen ned til havet mellem Bølshavn og Listed.

Dyrelivet

Der er mange sommerfugle i skoven I Gyldenså er der mange forskellige dyr og fugle.

Rådyr og harer ses, som på resten af Bornholm, ofte i skoven og på de omkringliggende marker. Ved skumringstid ser man flere forskellige slags flagermus. Gyldensåen rummer desuden en stor bestand af havørred. Specielt når de kønsmodne ørreder går op i åen for at gyde (november, december) er der mange fisk i åen.

Karakterfuglen i ådalen er gærdesmutten. Den ses og ikke mindst høres når man færdes i skoven. Af andre fugle kan nævnes: Forskellige sangfugle (munk, gulbug, havesanger mv), drosler, nattergal, musvåge, spurvehøg, ravn osv.